Bilimsel Program

26 NİSAN 2023, KURS

27 NİSAN 2023    >>

28 NİSAN 2023    >>

29 NİSAN 2023    >>

30 NİSAN 2023, KURS    >>

26 NİSAN 2023, KURS

13:30-15:45 KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİLERİN KLİNİKTE KULLANIMI
Oturum Başkanları: Uğur Coşkun, Şeyda Gündüz
13:30 – 14:10 Klinisyenler için Yeni Nesil Dizileme 101 
Altuğ Koç
14:10 – 14:50 Biyoinformatik Temel Kavramların Klinik Pratikte Kullanımı. Tedavi Kararında Nasıl Yorumlamalıyız?
Gülay Özgön
14:50 – 15:30 Klinik Pratikte Likit Biyopsi
Fatma Şen
15:30 – 15:45 Tartışma & Soru & Cevap
15:45 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 18:00 PARP İnhibitörleri Tedavisinde Genomik Profillemenin Yeri 
Oturum Başkanları: Rüçhan Uslu, Hakan Harputluoğlu, Mehmet Ali Şendur
16:00 – 16:30 BRCA Mutasyonu ve LOH, HRD Tespitinde NGS Yönteminin Önemi. Kime, Ne Zaman Yapılmalı ?
Taha Bahsi
16:30-17:00 BRCA ve HRD Mutasyonu Pozitif Hastalarda Tedavi Planlaması
Ece Esin
İmmünoterapi Yanıt ve Direnç Takibinde Genomik İmzalara ve Ötesine Bakmak
17:00 – 17:30 İmmünoterapi Tedavi Kararı İçin Genomik İmzalar 
Sibel Erdamar
17:30 – 18:00 İmmünoterapiye Yanıt & Direnç 
Özlem Yersal
13:30-15.45 KANSERDE DESTEK TEDAVİLER KURSU
Oturum Başkanları: Filiz Çay Şenler, Salim Başol Tekin, Hatice Odabaş
13:30 – 14:00 Faz Açısı: Kanser Hastalarının Vücut Kompozisyonunu Değerlendirirken Prognostik Bir Faktörü Atlıyor Olabilir miyiz? 
Dilşat Baş
14:00 – 14:30 Kanser Kaşeksisi ve Bu Alanda Yapılmış Randomize Klinik Çalışmalar
Tuğba Yavuzşen
14:30 – 15:00 Son Dönem Hastada Nutrisyon ve Hidrasyon
Osman Köstek
15:00 – 15:30 Kanser Hastasında Psikososyal Destek ve Onkoloğun Rolü
Dilşen Çolak
15:45 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 18:00 Oturum Başkanları: Şeref Kömürcü, Orhan Türken, Aziz Yazar
16:00 – 16:30 Olgularla Son Dönem Semptom Yönetimi 
Özgür Tanrıverdi
16:30-17:00 Olgularla Ağrı Palyasyonu
Ali Alkan
17:00 – 17:30 Olgularla Bulantı, Kusma Yönetimi
Vedat Bayoğlu
17:30 – 18:00 Olgularla Nötropeni Yönetimi
Esin Oktay


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası