Bilimsel Program

26 NİSAN 2023, KURS    >>

27 NİSAN 2023    >>

28 NİSAN 2023    >>

29 NİSAN 2023

30 NİSAN 2023, KURS    >>

29 NİSAN 2023

08:30 – 09:45 ERKEN EVRE AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Fuat Hulusi Demirelli, Aytuğ Üner, İlhan Öztop
08:30 – 08:50 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Adjuvan Tedavi Hangi Hastaya Hangi Tedavi?
Vehbi Erçolak
08:50 – 09:45 DEBATE OTURUMU
Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde;
– Neoadjuvan Tedavi Veririm
Ahmet Sezer
Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde;
– Primer Cerrahi Uygular, Adjuvan Devam Ederim
Muhammed Ali Kaplan
Tartışma & Soru & Cevap
09:45 – 10:25 ANA OTURUM
(En İyi Çalışmaların Sunumu)
Oturum Başkanları:
Murat Dinçer & Nuri Karadurmuş
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ – I
Oturum Başkanları: Hakan Bozcuk, Işıl Somalı, Hüseyin Engin
10:40 – 11:00 Driver Mutasyonu Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi (EGFR Pozitif)
Teoman Yanmaz
11:00 – 11:20 Driver Mutasyonu Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi (ALK Pozitif)
Abdullah Sakin
11:20 – 11:40 Driver Mutasyonu Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi (Diğer)
Murat Akyol
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
11:55 – 12:35 UYDU SEMPOZYUMU
HR+ HER2- mMK’da Tedavi Paradigmasını Değiştiren Palbosiklib ile Kanıtlar ve Gerçek Deneyimler

Moderatör: Mahmut Gümüş
Konuşmacı: İsmail Ertürk
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 METASTATİK AKCİĞER KANSERİ – II
Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Hande Turna, Didem Şener Dede
13:45 – 14:05 Driver Mutasyonu Olmayan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi
Ebru Çılbır
14:05 – 14:25 Oligometastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi
Ömer Fatih Ölmez
14:25 – 14:45 Metastatik Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi ve Geleceği
Nedim Turan
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:50 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: AKCİĞER KANSERİ
Moderatör: Fatih Selçukbiricik
Vaka 1 Unrezektabl Evre3 KHDAK’nde Tedavi Yaklaşımı
Yunus Emre Altıntaş
Vaka 2 Erken Evre KHDAK’nde Tedavi Yaklaşımları
Didem Tunalı
Panelistler
Cerrah Celalettin Kocatürk
Radyasyon Onkolog Esra Kaytan Sağlam
Radyoloji – Nükleer Tıp Emre Entok
Tıbbi Onkolog Burak Civelek, Onur Eşbah
Patolog Büge Öz
17:00 KAPANIŞ
08:30 – 09:45 JİNEKOLOJİK KANSERLER
Oturum Başkanları: Pınar Saip, Ulus Ali Şanlı, Güzin Demirağ
08:30 – 08:50 Epitelyal Over Kanserlerinde Sistemik Tedaviler
Ahmet Bilici
08:50 – 09:10 Over Kanserinde PARP İnhibitörleri ve İmmünoterapi
Ersin Özaslan
09:10 – 09:30 BRCA & HRD Mutant Hastalarda Takip ve Tarama
Zafer Arık
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 ONKOLOJİK TEDAVİ SONRASI YANIT DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanları: Nurullah Zengin, Özlem Er, İbrahim Petekkaya
10:40 – 11:00 RECIST & IRECIST
Nuri Tasalı
11:00 – 11:20 Nükleer Tıp Tedavi Yanıt Değerlendirmesi
Funda Aydın
11:20 – 11:40 Patolojik Yanıt Değerlendirme
Büge Öz
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 JİNEKOLOJİK KANSERLER – II
Oturum Başkanları: Necati Alkış, Halil Kavgacı, Nilüfer Avcı
13:45 – 14:05 Endometriyum Kanseri Sistemik Tedavi
Tülay Kuş
14:05 – 14:25 Uterus Sarkomlarında Sistemik Tedaviler
Ümmügül Üyetürk
14:25 – 14:45 Nüks Metastatik Serviks Kanserinde Sistemik Tedavi
Hüseyin Mertsoylu
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:50 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ
Moderatör: Semra Paydaş
Vaka 1 Cem Mirili
Vaka 2 Ali Oğul
Vaka 3
Aykut Bahçeci
Panelistler
Cerrah Samet Topuz
Radyasyon Onkolog Ferah Yıldız
Radyolog Bülent Çekiç
Tıbbi Onkolog Tülay Akman, Murat Koçer
Patolog Hülya Tosun Yıldırım
08:30 – 09:45 MALİGN MELANOMDA SİSTEMİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Mustafa Yaylacı, Burçak Yayla, Şener Cihan
08:30 – 08:50 Malign Melanomda Neoadjuvan & Adjuvan Tedavi
Okan Avcı
08:50 – 09:45 DEBATE OTURUMU
Metastatik BRAF Mutasyonu Pozitif Hastalara;
– İmmünoterapi ile Başlarım
Alpaslan Özgün
Metastatik BRAF Mutasyonu Pozitif Hastalara;
– BRAF İnhibitörleri ile Başlarım
Bahiddin Yılmaz
Tartışma & Soru & Cevap
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 HEMATO-ONKOLOJİ
Oturum Başkanları: Coşkun Tecimer, Evren Özdemir, Okan Kuzhan
10:40 – 11:00 Non-Hodgkin Lenfomadaki Yenilikler
İbrahim Barışta
11:00 – 11:20 Hodgkin Lenfomadaki Yenilikler
Ramazan Esen
11:20 – 11:40 Solid Tümörlerde Otolog KIT, Hangi Kanserlerde? Ne Zaman?
Serkan Akın
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 DESTEK TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Deniz Yamaç, İbrahim Tek
13:45 – 14:05 Onkolojide Güvenli Aşı Uygulamaları: Ne Zaman? Kime? Hangi Aşı? 
Ahmet Şiyar Ekinci
14:05 – 14:25 Onkolojide G-CSF Kullanımı
Öztürk Ateş
14:25 – 14:45 Onkoloji Hastalarında Kemik Sağlığı
Murat Araz
14:45 – 15:00 İlaca Bağlı Çene Nekrozu
Ferit Bayram
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:50 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: METASTATİK MEME KANSERİ
Moderatör: Berna Öksüzoğlu
Vaka 1 Altay Aliyev
Vaka 2 Özgen Ahmet Yıldırım
Panelistler
Cerrah Bülent Çitgez
Radyasyon Onkolog Nuran Beşe
Tıbbi Onkolog Çetin Ordu, Özlem Ercelep
Patolog Fatma Tokat
Nükleer Tıp Funda Aydın


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası