Bilimsel Program

26 NİSAN 2023, KURS    >>

27 NİSAN 2023    >>

28 NİSAN 2023

29 NİSAN 2023    >>

30 NİSAN 2023, KURS    >>

28 NİSAN 2023

08:30 – 09:45 ERKEN EVRE MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Nazan Günel, Sercan Aksoy
08:30 – 08:50 Üçlü Negatif Meme Kanserinde Neoadjuvan & Adjuvan Tedavi
Sernaz Topaloğlu
08:50 – 09:10 HER2(+) Meme Kanserinde Neoadjuvan & Adjuvan Tedavi
Emel Sezer
09:10 – 09:30 HR(+) HER2(-) Meme Kanserinde Adjuvan Tedavi
Devrim Çabuk
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
09:45 – 10:25 UYDU SEMPOZYUMU
Atezolizumab ile 1L mKHDAK’ta Vakalarla Tanıdan Tedaviye Hasta Yolculuğu

Oturum Başkanı: Nil Molinas Mandel
Konuşmacılar: Saadettin Kılıçkap & Başak Oyan Uluç & Angel Artal CORTES, MD, PhD
09:45 – 10:05 Atezolizumab ile 1L mKHDAK’ta Vakalarla Tedavi Yolculuğu
Konuşmacı: Angel Artal CORTES, MD, PhD
10:05 – 10:25 Panel Tartışması:
mKHDAK Hastalarının Tanı & Takip ve Tedavi Yolculuğu
Konuşmacılar: Angel Artal CORTES, MD, PhD & Saadettin Kılıçkap & Başak Oyan Uluç
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 DEBATE OTURUMU
Erken Evre Her2(-) HR(+) Meme Kanseri Hastasında;
– Genomik İnceleme Olmadan Tedavi Kararı Vermem
– Genomi Testler Şart Değildir
Oturum Başkanları: Necdet Üskent, Arzu Yaren
10:40 – 11:10 Genomik İnceleme Olmadan Tedavi Kararı Vermem
Gül Başaran
11:10 – 11:40 Genomik Testler Şart Değildir
Sema Sezgin Göksu
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
11:55 – 12:35 UYDU SEMPOZYUMU
HR+ HER2- mMK Tedavisinde Yaşam için VALAMOR

Moderatör: Yeşim Eralp
Konuşmacılar: Erhan Gökmen, Yen Shen Lu (online)
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 METASTATİK MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: Handan Onur Topuzlu, Adnan Aydıner, Evin Büyükünal
13:45 – 14:05 HER2(+) Metastatik Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar
Yasemin Kemal
14:05 – 14:25 HR(+) Metastatik Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar
Mutlu Doğan
14:25 – 14:45 Üçlü Negatif Metastatik Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar
Taner Korkmaz
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Enzalutamid ile Zamanın Ötesinde

Konuşmacılar: Çağatay Arslan & Dilek Erdem & Erdem Çubukçu
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ERKEN EVRE MEME KANSERİ
Moderatör: Gökhan Demir
Vaka 1 Tahir Yerlikaya
Vaka 2 Nihal Bozdağ Kaplan
Panelistler
Cerrah Cihan Uras
Radyasyon Onkolog Nuran Beşe
Radyolog Erkin Arıbal
Tıbbi Onkolog Neşe Güney, Özge Gümüşay
Patolog Arsenal Sezgin Alikanoğlu
08:30 – 09:45 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – I
Oturum Başkanları: Feyyaz Özdemir, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Mehmet Bilici
08:30 – 08:50 RCC’de Neoadjuvan & Adjuvan Tedavi
İbrahim Yıldız
08:50 – 09:10 Metastatik RCC’de Güncel Tedaviler
Gürbüz Görümlü
09:10 – 09:30 Berrak Hücreli Dışı RCC’de Tedavi Yaklaşımları
Deniz Tural
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – II
Oturum Başkanları: Mustafa Altınbaş, Ender Kurt, Mutlu Demiray
10:40 – 11:00 Biyokimyasal Nüks Prostat Kanserine Tedavi Yaklaşımı
İ. Oğuz Kara
11:00 – 11:20 Prostat Kanserinde Yeni Hedefler, Yeni Tedaviler
Kezban Nur Pilancı
11:20 – 11:40 Oligometastatik Prostat Kanserine Yaklaşım
İlhan Hacıbekiroğlu
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 ÜROGENİTAL TÜMÖRLER – III
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Mustafa Erman, Züleyha Çalıkuşu
13:45 – 14:05 Ürotelyal Kanserlerde Adjuvan ve Neoadjuvan Tedavi
Serkan Keskin
14:05 – 14:25 Metastatik Ürotelyal Kanserlerde Sistemik Tedavi
Mehmet Akif Öztürk
14:25 – 14:45 Evreye ve Riske Göre Testis Kanseri Tedavi Planlaması
Gökmen Erdem
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ÜROGENİTAL TÜMÖRLER
Moderatör: Özcan Yıldız
Vaka 1 Özlem Özkul
Vaka 2 Emre Yekedüz
Panelistler
Ürolog Levent Türkeri
Radyasyon Onkolog Gökhan Özyiğit
Radyolog Bülent Çekiç
Tıbbi Onkolog Erkan Doğan
Patolog Hülya Tosun Yıldırım
  Nükleer Tıp Emre Entok
08:30 – 09:45 SARKOM / GİST
Oturum Başkanları: Ahmet Özet, Nedret Taflan Salepçi, Aziz Karaoğlu
08:30 – 08:50 Yumuşak Doku Sarkomlarında Güncel Tedaviler
Meltem Ekenel
08:50 – 09:10 Kemik Sarkomlarında Neoadjuvan & Adjuvan Tedaviler
Mustafa Karaca
09:10 – 09:30 Metastatik GİST’de Yeni Tedaviler
Berksoy Şahin
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 MİKROBİYATA VE KANSER
Oturum Başkanları: Bülent Yalçın, Didem Taştekin, Doğan Uncu
10:40 – 11:00 Kanser Etyolojisinde Mikrobiyata
Evrim Tezcanlı
11:00 – 11:20 Kanser Tedavisine Mikrobiyatanın Etkisi
Cemil Bilir
11:20 – 11:40 Mikrobiyata, Beslenme ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri ile Değiştirilebilir mi?
Murat Baş
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
12:35 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 ONKOLOJİDE İLAÇ & AŞI TEKNOLOJİSİNDE NEREDEYİZ ?
Oturum Başkanları: Sinan Yavuz, Abdullah Yalçın, Meral Günaldı
13:45 – 14:05 Kanserde Aşı Üretimi
Hakan Akbulut
14:05 – 14:25 Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı
Aliye Demet Demirağ
14:25 – 14:45 Onkolojide İlaç Tasarımı
Mustafa Yıldırım
14:45 – 15:00 Organoid Teknolojisinin Kanser Araştırmalarındaki Kullanımı
Gizem Dönmez Yalçın
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ALT GİS TÜMÖRLER
Moderatör: Sezer Sağlam
Vaka 1 Naziye Ak
Vaka 2 Orçun Can
Panelistler
Cerrah Gökhan Akbulut
Radyasyon Onkolog Vildan Kaya
Radyolog Aykut Recep Aktaş
Tıbbi Onkolog Metin Şeker
Patolog Armağan Günal


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası