Bilimsel Program

26 NİSAN 2023, KURS    >>

27 NİSAN 2023

28 NİSAN 2023    >>

29 NİSAN 2023    >>

30 NİSAN 2023, KURS    >>

27 NİSAN 2023

08:30 – 09:45 GİS TÜMÖRLERİ: ÜST GASTROİNTESTİNAL KANSERLER
Oturum Başkanları: Serdar Turhal, Abdullah Büyükçelik, Mahmut İlhan
08:30 – 08:50 HER2(+) Mide Kanserinde Tedavi Yaklaşımları
Şahin Laçin
08:50 – 09:10 HER2(-) Metastatik Mide Kanserinde İlk Seri Tedavi Ne Olmalıdır ?
Nuriye Özdemir
09:10 – 09:30 Peritonitis Karsinomotozlu Hastalarda Kime, Ne Zaman ? SRC+ / – HIPEC 
Erdal Polat
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
09:45 – 10:25 UYDU SEMPOZYUMU
Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Hasta Yönetimi ve Abirateron
Konuşmacılar: Karim Fizazi, Mert Başaran, Yüksel Ürün
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 DEBATE OTURUMU
Gastroözefageal Bileşke Tümörlerinde Standart Tedavi;
– Neoadjuvan Kemoterapidir
– Neoadjuvan Kemoradyoterapidir
Oturum Başkanları: Şuayib Yalçın, Özkan Kanat
10:40 – 11:10 Neoadjuvan Kemoterapidir
Mehmet Artaç
11:10 – 11:40 Neoadjuvan Kemoradyoterapidir
Evrim Tezcanlı
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
11:55 – 12:10 AÇILIŞ VE PLAKET TÖRENİ
12:10 – 12:50 UYDU SEMPOZYUMU
Opdivo+Yervoy+2 kür kemoterapi ile 1.Basamak mKHDAK’da GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİLİLİK.
Oturum Başkanları: Erdem Göker, Türkkan Evrensel
Konuşmacılar: Tudor Eliade Ciuleanu, Ahmet Taner Sümbül
12:10 – 12:30 1.Basamakta Değişen Pratiğimiz; Uzun Dönem Klinik verilerle Checkmate 9LA
Konuşmacı: Tudor Eliade Ciuleanu
12:20 – 12:50 Olgu Sunumları Eşliğinde Tanıdan Tedaviye Hasta Yolculuğu ve Deneyim Paylaşımları
Konuşmacı: Ahmet Taner Sümbül
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 GİS TÜMÖRLERİ: KOLON KANSERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Nuri Faruk Aykan, Hacı Mehmet Türk, Güngör Utkan
13:45 – 14:05 Erken Evre Kolorektal Kanserlerde Neoadjuvan Tedavi 
Banu Öztürk
14:05 – 14:25 Metastatik RAS Wild Tip Kolorektal Kanserlerde İlk Seri Tedavi
Lütfiye Demir
14:25 – 14:45 Metastatik Kolorektal Kanserlerde Kurtarma Tedavileri
Ali Ayberk Beşen
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:00 UYDU SEMPOZYUMU
Over Kanseri İdame Tedavisinde Zejula ile Yeni Bir Dönem

Moderatör: Nilüfer Güler
Konuşmacılar: Umut Demirci & Fatih Köse
16:00 – 17:00 6 Şubat Depremleri Sonrasında Yaşananlar ve Baş Etme Yöntemlerimiz
Moderatör: Ahmet Taner Sümbül
Hatay: Aykut Bahçeci
Kahramanmaraş: Özgecan Dülgar
Malatya: Ömer Genç
Psikolog: Elvan Toklucu Memiç
17:00 – 18:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NON TÜBÜLER GİS TÜMÖRLERİ
Moderatör: Bülent Karabulut
Vaka 1 HCC Vakası
Oğur Karhan
Vaka 2 Pankreatiko Bilier
Ahmet Küçükarda
Panelistler
Cerrah Mert Erkan
Radyasyon Onkolog Enis Özyar
Radyolog Eda Parlak
Tıbbi Onkolog Timuçin Çil
Patolog Büge Öz
08:30 – 09:45 BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: İbrahim Halil Güllü, Binnaz Demirkan, Mustafa Özdoğan
08:30 – 08:50 Baş Boyun Kanserinde Yenilikler
Ozan Yazıcı
08:50 – 09:10 Baş Boyun Kanserinde Küratif Tedavi Yaklaşımları
Uğur Selek
09:10 – 09:30 Tiroid Kanserleri
Başak Bala Öven
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanları: Kazım Uygun, Abdurrahman Işıkdoğan, Mehmet Aliustaoğlu
10:40 – 11:00 Yüksek Gradeli Tümörlerin Bugünü ve Yarını 
Ali Murat Tatlı
11:00 – 11:20 Primer ve Metastatik SSS Tümörlerinde İkinci Seri Işınlama
Banu Atalar
11:20 – 11:40 Tıbbi Onkolog Gözünden SSS Metastazlarına Yaklaşım
Senem Karabulut
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 NADİR TORASİK TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Bülent Orhan, Ali Osman Kaya
13:45 – 14:05 Nadir Torasik Tümörlerde Patolojik Ayırıcı Tanı
Canan Sadullahoğlu
14:05 – 14:25 Timus Tümörlerinde Sistemik Tedaviler
Mehmet Küçüköner
14:25 – 14:45 Mezotelyomada Yeni Tedaviler
Çiğdem Usul Afşar
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
17:00 – 18:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: MOLEKÜLER ONKOLOJİ
Moderatör: İrfan Çiçin
Vaka 1 Nurullah İlhan
Vaka 2 Elif Şenocak Taşçı
Panelistler
Tıbbi Genetik Ahmet Yeşilyurt
Tıbbi Onkolog Yeşim Yıldırım
Patolog Nalan Akyürek
08:30 – 09:45 GENETİK / AİLESEL SENDROMLAR VE KANSER
Oturum Başkanları: İsmail Çelik, Süleyman Alıcı, Bülent Karagöz
08:30 – 08:50 Kanser ve Ailesel Geçişli Sendromlar
Ömer Dizdar
08:50 – 09:10 Genetik / Ailesel Yüksek Riskli Kanserlerde Tarama: Meme, Over, Pankreas
Umut Kefeli
09:10 – 09:30 Genetik / Ailesel Yüksek Riskli Kanserlerde Tarama: Mide & Kolorektal
Evren Kara Fidan
09:30 – 09:45 Tartışma & Soru & Cevap
10:25 – 10:40 KAHVE MOLASI
10:40 – 11:55 KANSER TEDAVİSİ SONRASI YAŞAM
Oturum Başkanları: Fazıl Aydın, Taner Demirer, Canfeza Sezgin
10:40 – 11:00 Onkolojik Tedavi Sonrası Fertilizasyon
Fatma Ölmez
11:00 – 11:20 Cinsel Disfonksiyon
Erdinç Nayır
11:20 – 11:40 Psiko-Onkoloji: Nüks veya Progresyon Korkusu
Nilay Şengül Samancı
11:40 – 11:55 Tartışma & Soru & Cevap
12:50 – 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 – 15:00 TEDAVİLER GELİŞİYOR, PEKİ YA SORUNLAR ?
Oturum Başkanları: Emin Gökhan Kandemir, Hasan Şenol Coşkun, Metin Özkan
13:45 – 14:05 TKI Yan Etkileri ve Yönetimi
Fatma Paksoy Türköz
14:05 – 14:25 İmmünoterapi Yan Etkileri
Alper Ata
14:25 – 14:45 Yeni Tedavilerde İlaç Etkileşimi
Atila Karaalp
14:45 – 15:00 Tartışma & Soru & Cevap
15:00 – 15:20 KAHVE MOLASI
17:00 – 18:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER
Moderatör: Ahmet Alacacıoğlu
Vaka 1 Zeynep Gülsüm Güç
Vaka 2 Nazım Can Demircan
Panelistler
Cerrah Gökhan Akbulut
Nükleer Tıp Akın Yıldız
Tıbbi Onkolog Meltem Baykara
Patolog Sibel Erdamar


Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:81 Eren Apt. D:7 Şişli/İstanbul
Telefon: 0212 291 78 04-0530 923 09 73
Fax: 0212 291 78 94
Email: ttod@kanser.org
Web: www.kanser.org


D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.
Güzeltepe Mahallesi Özvatan Caddesi No:38/3
Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 438 10 39 | Faks: +90 312 438 10 09
E-mail: bilgi@devent.com.tr
Web: www.devent.com.tr

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

KVKK Metni | Çerez Politikası